ZKOUŠKA – LS 2016

ZKOUŠKA - FON - LS 2015

VÝSLEDKY PÍSEMNÉ ZKOUŠKY

[aktualizováno: 22/6/2015, pp]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ZÁPOČTOVÉ TESTY – LS 2016

řádný termín (17/05/2016)

1. opravný termín (23/05/2016)

2. opravný (komisionální) termín (31/05/2016)

SEMINÁŘE – LS 2016

 

 
Zápočtové testy - informace:
Na základě vašich průběžných výsledků si můžete vyhodnotit, zda budete psát zápočtový test, či nikoli - a pokud ano, tak kterou z příslušných "částí". Viz informace, které jste ode mne dostali na počátku semestru. Ti z vás, kteří byli úspěšní u obou kvízů, zápočtový test psát nebudou. Ostatní studenti se zapíšou na termín a přijdou si zápočtový test napsat:
  • nezkrácený test píšou ti, co byli neúspěšní u obou kvízů
  • zkrácený test píšou ti, kteří byli u některého z kvízů úspěšní (a budou psát onu část, která se týká kvízu neúspěšného)
Na druhou stranu upozorňuji, že podoba zápočtového testu nemusí být identická s kvízy, které jste psali - bude vycházet z programu a obsahu semináře, ale konkrétní podoba testu se může od kvízů lišit. Doporučuji tedy zopakovat si vše, co jste v seminářích absolvovali.
Termíny zápočtových testů (17/5, 24/5 a 31/5) jsou ve Stagu, vždy od 13.15 do 14.45 v aule 2.31.