výsledky testů LS2017

ZKOUŠKA

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

ZÁPOČTOVÝ TEST (2. opravný termín 30/05/2017)

 

ZÁPOČTOVÝ TEST (1. opravný termín 23/05/2017)

Pozn.:  Druhý opravný (a komisionální) termín se píše v úterý 30. května. Jeho neabsolvování by znamenalo nutnost opakovat disciplínu v dalším akademickém roce. Proto vyzývám zejm. ty, jejichž výsledky jsou stabilně bodově výrazně pod limitem, aby přípravu nepodcenili. Zároveň ale musím konstatovat, že tyto výsledky jsou způsobeny neznalostní naprosto základních věcí, kolem nichž jsme se celý semestr točili. Krom toho jsem vyzýval ke konzultacím, které jste však v semestru nevyužívali. Budete-li mít zájem o konzultaci před posledním zápočtovým termínem, nabízím pondělí 29. května. Dejte vědět emailem, zda máte zájem, čas bych upřesnil. PP [26/05/2017, 8:40]

 

ZÁPOČTOVÝ TEST (řádný termín 16/05/2017)

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

KVÍZ 2

KVÍZ 1

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ZKOUŠKA – LS 2016

ZKOUŠKA - FON - LS 2015

VÝSLEDKY PÍSEMNÉ ZKOUŠKY

[aktualizováno: 22/6/2015, pp]

++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ZÁPOČTOVÉ TESTY – LS 2016

řádný termín (17/05/2016)

1. opravný termín (23/05/2016)

2. opravný (komisionální) termín (31/05/2016)

SEMINÁŘE – LS 2016

 

 
Zápočtové testy - informace:
Na základě vašich průběžných výsledků si můžete vyhodnotit, zda budete psát zápočtový test, či nikoli - a pokud ano, tak kterou z příslušných "částí". Viz informace, které jste ode mne dostali na počátku semestru. Ti z vás, kteří byli úspěšní u obou kvízů, zápočtový test psát nebudou. Ostatní studenti se zapíšou na termín a přijdou si zápočtový test napsat:
  • nezkrácený test píšou ti, co byli neúspěšní u obou kvízů
  • zkrácený test píšou ti, kteří byli u některého z kvízů úspěšní (a budou psát onu část, která se týká kvízu neúspěšného)
Na druhou stranu upozorňuji, že podoba zápočtového testu nemusí být identická s kvízy, které jste psali - bude vycházet z programu a obsahu semináře, ale konkrétní podoba testu se může od kvízů lišit. Doporučuji tedy zopakovat si vše, co jste v seminářích absolvovali.
Termíny zápočtových testů (17/5, 24/5 a 31/5) jsou ve Stagu, vždy od 13.15 do 14.45 v aule 2.31.