zkouška - LS 2014

výsledky

 

důležité upozornění

Rozhodl jsem se vypsat dodatečně ještě jeden zkouškový termín - vzhledem k tomu, že testy ještě opravuji (je toho skutečně mnoho) a výsledky testů zveřejním až během zítřka, tj. v sobotu 21. června. Situace je tedy taková, že pondělní 1. opravný termín 23. června je dobrovolný a můžete se zapsat až na 30. červen, chcete-li. Termín 30. června tedy bude fungovat jako 1. opravný a 2. opravný zároveň. Poslední termín (již pouze 2. opravný) domluvíme na zkoušce 30. června, víceméně ale počítám s termínem 1. září. Pokud by někdo ze studentů měl nějaké přípomínky, nechť mi dá vědět e-mailem.

Petr Pořízka, v.r. [2014-06-20]

letní semestr 2013

 

výsledky zkoušek - LS 2013

 • druhý opravný termín (02/09/2013) (.pdf)
 • druhý opravný termín (13/06/2013) (.pdf)
 • druhý opravný termín: 13. června 2013, připomínám změnu času - test se píše od 12.00 do 14. hodin; bude vypsán ještě dodatečně druhý termín na 2. září 2013, je tedy na vašem uvážení, který z nabízených termínů si zvolíte (všechny studijní povinnosti musí být splněny do 4. září t.r.)
 • první opravný termín - FNT (05/06/2013) (.pdf)
 • první opravný termín - FON+EFON (05/06/2013) (.pdf)
 • řádný termín  - FNT (22/05/2013) (.pdf)
 • řádný termín - FON+EFON (22/05/2013) (.pdf)
 • konzultace: opět nabízím studentům konzultace určené k nahlédnutí do FON testů; termíny úterý 11. června od 10.00 do 12.00 hodin a středa 12. června od 13.00 do 14.30 hodin; jinak připomínám, že jsem rovněž již dříve vyvěsil informaci o organizaci běžných konzultací – viz zde; žádám studenty, aby tuto instrukci respektovali, neb důvody, které mne k tomu vedou, jsou pracovně organizační

[PP, aktualizace 09/06/2013]

 

seminární projekt

 • připomínám všem studentům, že je třeba odevzdat vypracovaný seminární úkol - dohodnutý termín odevzdání je 30. června, na jehož základě (a docházky) obdržíte zápočet za seminář; až poté, co od vás budu mít seminární práce a udělím zápočet, tedy až poté zapíšu do STAGu výsledky zkoušek (takto jsme se společně dohodli)
 • instrukce k odevzdání: každý student odevzdá elektronicky ID štítek nahrávky, FON a ORT verzi přepisu + originální nahrávku (tu doporučuji poslat přes "úschovnu"); ID štítek je ještě třeba odevzdat v papírové formě (a podepsaný) - lze nechat v mojí poštovní schránce na KB; elektronické materiály lze odevzdat komplet na CD, nebo poslat e-mailem (krom nahrávky - kvůli velikosti souboru ji pošlete přes elektronické úložiště)

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

letní semestr 2012

 
fonetika a fonologie-P (dvouobor + jednoobor + editoři)

přednáška (kód FON) - PhDr. Petr Pořízka, Ph.D.

 • úterý 15.00-15.45, posluchárna č. 18
 
fonetika a fonologie-S (dvouobor + jednoobor)

seminář A (kód FONS) - PhDr. Petr Pořízka, Ph.D.

 • úterý 11.30-13.00, multimediální uč. 11

seminář B (kód FONS) - PhDr. Petr Pořízka, Ph.D.

 • středa 15.00-16.30, multimediální uč. 11

seminář C (kód FONS) - PhDr. Petr Pořízka, Ph.D.

 • středa 16.45-18.15, multimediální uč. 11
 
fonetika a ortoepie-S (editoři)

seminář (kód EFONS) - PhDr. Petr Pořízka, Ph.D.

 • úterý 13.15-14.45, multimediální uč. 11

aktuality

Výsledky zkoušek

--------------------------------------------------------

Rozhodl jsem se vypsat ještě jeden termín - vzhledem k tomu, že výsledky testů zveřejním během dneška. Vypisuji ještě termín na 25. června (pouze jako 2. opravný) - viz níže v přehledu. Situace je tedy taková, že pondělní 1. opravný termín 11. června je dobrovolný (odepsat se z termínu můžete do zítřka 10. června do 18:00 hodin), pokud se z něj rozhodnete odepsat, zapište se na 18. června (1. opravný).

Máte tedy k dispozici dva alternativní termíny 1. opravného testu 11. a 18. června - dle vaší volby.

[PP-2012-06-09, 09:15]

Zkoušky - výsledky

Komisionální termín (1. září 2009) - výsledky

----------------------------------------------------------------------------

Důležité!

Studenti, kteří neuspěli u posledního zkouškového termínu z fonetiky dne 24. června, mají možnost konat ještě jeden mimořádný a skutečně poslední termín.
Zkouška bude komisionální.Složení komise: zadávání testů doc. B. Bednaříková - dr. P. Pořízka, vyhodnocení testů: doc. B. Bednaříková, doc. K. Komárek, dr. P. Pořízka.
Termín konání zkoušky: úterý 1. září v 10.00 hodin v posluchárně č. 18. Je třeba, abyste se na zkoušku přihlásili u mne e-mailem nejpozději do pátku 28. srpna 2009.

 

Zápisy do indexu, budou-li splněny všechny podmínky absolvování disciplíny, provedu ve dnech 1. až 4. září. 

----------------------------------------------------------------------------

Info - termíny zkoušek: https://fon.webnode.cz/news/terminy-zkousek/

Zápis do stagu

 

Všem, kteří úspěšně zakončili FON disciplíny a kteří si dosud nepřišli pro zápis do indexu, jsem dnes zapsal zápočet se zkouškou do Stagu. Nezapomeňte si v září ještě dodatečně přijít pro zápis s indexem. Vypíšu konzultační hodiny v týdnu od 5. do 9. září 2011.

Zápis jsem nemohl provést v případě Markéty Tiché, neb nefiguruje ve Stagu. Doporučuji se v tomto případě obrátit na studijní odd. a dořešit se studijní referentkou.

Přeji všem příjemně prožité prázdninové měsíce. Na viděnou v novém akademickém roce. 

[PP - 04/07/2011 - 15:15]

Termín 2. opravného testu

 • PO 27. června: 13:00-15.30, uč. 11
 • ÚT 28. června: 13:00-15.30, uč. 11

Termíny platí jak pro EFON, tak pro FON2 - vybrat si můžete kterýkoliv z nich. Do stagu už termíny zadávat nebudu, prostě si přijďte test napsat.

Udílení zápočtů za semináře EFONS a FON2S

Na základě vývoje událostí, které jsem bohužel nemohl ovlivnit - nová funkce zástupce vedoucího katedry a dočasného vedoucího lingvistické sekce, příprava nových akreditací studijních programů ad., a v neposlední řadě technické problémy, které jsem musel řešit během zpracování transkriptů - došlo k tomu, že jsem momentálně velmi pracovně zaneprázdněn, a nebylo tak možno vám slíbené podklady připravit dle dohodnutého termínu. Proto jsem se rozhodl, že zápočty udělím všem bez nutnosti dopracovávat seminární práce.

Pro zápisy do indexů si prosím přijďte během příštího týdne, vypisuji tyto konzultační hodiny:

PO 27. června: 10:00-12:00 (pracovna) a 13:00-15:00 (uč. 11)

ÚT 28. června: 10:00-12:00 (pracovna) a 13:00-15:00 (uč. 11)

[PP - 23/06/2011 - 11:05]

------------------------------------------

Fonetika a ortoepie LS2011

zkouška - písemný test (výsledky)

 

Fonetika a fonologie ZS2010–LS2011

 zkouška - písemný test (výsledky)

 

Přednáška ZS2010 - písemný test (výsledky)

 [PP - 03/02/2011 - 22:42]