Audiovizuální laboratoř CIS

 

Centrum intermediálních studií (CIS)

Centrum vzniklo rozsáhlou stavební úpravou učebny č. 12 v 1. patře zadního traktu FF UP a přilehlé pracovny, a to za spolupráce s Katedrou nederlandistiky. Vzniklo tak unikátní intermediální pracoviště, které umožňuje výuku s použitím IT componentů a audiovizuálních prvků na profesionální úrovni.

 

Studentům a vyučujícím je zde k dispozici:

  • multimediální učebna s 10 studentskými a jedním řídícím PC
  • dále nahrávací studio s profesionálními zvukovými parametry
  • režijní kabina s mixážním pultem a dvěma PC vybavenými střihovým a editačním softwarem
  • 4 tlumočnické kabiny propojené s učebnou konferenčním systémem (nederlandistika)


V učebně je dále k dispozici:

  • dataprojektor, plátno, LCD televize, video a DVD player včetně reprobeden a dalšího příslušenství

 

Studenti a vyučující mohou využívat také:

  • sluchátka a mikrofony, poloprofesionální videokameru, digitální fotoaparát (zrdcadlovku) aj.

 

Na studentských PC lze pracovat např. v programech:

  • InDesign, Avid, Soundforge, Pinacle aj.

 

V učebně je k dispozici příruční knihovna obsahující literaturu z oblastí: filmové a divadelní vědy, kunshistorie, žurnalistiky, ediční práce a typografie, grafického designu, jazyka a literatury, muzikologie, ale i např. marketingu, ekonomie a práva a mediatéka obsahující zejména DVD s filmovými adaptacemi literárních textů, ale i s jinými významnými českými a zahraničními filmy.


Centrum intermediálních studií je v současnosti využíváno zejm. katedrou bohemistiky, nederlandistiky a žurnalistiky, ale mohou zde pracovat také dlaší katedry, zejména filologické. Vždy je ovšem zapotřebí zaškolit příslušného vyučujícího tak, aby byl schopen ovládat technické vybavení učebny.

Stěžejní část výuky tvoří tyto předměty a aktivity: editace textu (DTP), ovládání audiovizuálních technologií, editace videa, editace zvuku, simulace simultánního tlumočení, simulace práce rozhlasového redaktora aj.

Ve studiu probíhají mj. nahrávky poslechových částí mezinárodních zkoušek ECL z českého jazyka.

 

Řešitelský tým projektu CIS (web)