Výukové materiály

Většina (abecedně řazených) dokumentů je ve formátu PDF. Pro jejich prohlížení je nutno mít nainstalovaný program Adobe Reader (download).

 

LS2019

 

klasifikace hlásek

[aktualizace 15/02/2017]

monografie

 

fonetika

 

fonologie

 

ortoepie

 

Lukavský Radovan: Kultura mluveného slova (Praha 2000)

         -- Ad ©: Zveřejněno s osobním souhlasem autora k výukovým potřebám P. Pořízky

Veroňková Jitka: pomocné materiály k ortoepii češtiny

         -- zvukové ukázky vybraných jevů (.wav) demonstrují spisovnou i nespisovnou výslovnost

 

rétorika