PhDr. Petr Pořízka, Ph.D.

Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci
Telefon: +585 633 165
Email: petr.porizka@upol.cz
Profil: personalia-link

 

Konzultace: letní semestr 2018

ÚT: 08:45-09:45
Jinak dle dohody (via email či osobně)
Kde mne najdete: Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, přízemí (1. NP), dveře č. 1.34