PhDr. Petr Pořízka, Ph.D.

Katedra bohemistiky FF UP v Olomouci
Telefon: +585 633 165
Email: petr.porizka@upol.cz
Profil: personalia-link

 

Konzultace: 

Vizte informace na katederním webu: ODKAZ
Kde mne najdete: Filozofická fakulta UP, Křížkovského 10, přízemí (1. NP), dveře č. 1.34