Krčmová Marie: Fonetika a fonologie (skripta)

  • interaktivní elektronická verze skript prof. PhDr. Marie Krčmové, CSc.
  • ad ©: zveřejněno s autorčiným souhlasem pro potřeby kurzů P. Pořízky

 

***VSTUP ZDE***

 aktualizované 2. vydání, 2008