Seminární projekt

-- nahrávka a přepis autentické mluvené češtiny --

 

-- doplňující materiály --

 

Každý student je povinen se se všemi instrukcemi, pravidly a materiály k seminárnímu projektu seznámit a řídit se jimi. 

[PP-rev.-2019-04]

Software pro transkripci

NB: Nepovinné, ale doporučuji jako přehrávač nahrávek k transkripci. Usnadňuje proces transkripce a zejména šetří čas, neboť umožňuje v reálném čase zpomalit nahrávku dle potřeby uživatele.

Express Scribe Transcription Playback Software: info a link - **download**

Express Scribe Introduction Tutorial (EN) - 1 2 3

Express Scribe Download (.exe)